Nets logo
menu

Uppdatering av betalterminalens programvara

Programvaruuppdateringar kan göras manuellt från betalterminalen. Uppdatering av programvara görs på följande sätt:

Viking- betalterminal

  • Dra lösenkortet
  • Tryck på [8]
  • Tryck på [OK]

OnePA- betalterminal

  • Tryck på [MENU] eller [*]
  • Tryck på [0]
  • Tryck på [2]