Nets logo
menu

Phishing-e-post, anrop og tekstmeldinger

Nets vil aldri be om personsensitiv informasjon pr. post, som personnummer, kontonummer eller kortnummer.

Hvis du mottar en phishing-e-post, gjør du følgende:

  • Slett den umiddelbart
  • Ikke klikk på noen lenker
  • Ikke åpne noen vedlegg
  • Du må ikke svare på e-posten
  • Du må ikke utlevere sensitive personopplysninger

Du er alltid velkommen til å videresende den til Nets sin phishing-analyseavdeling:

phishing-alerts@nets.eu.

Hvis du allerede har oppgitt dine personopplysninger, må du så snart som mulig sørge for at kontoen(e) eller betalingskort(ene) som du har oppgitt informasjon om, er sperret.

Har du behov for å sperre kortet ditt kan du ringe Nets 24/7 hele året på telefonnummer: 800 30 250 Fra utlandet:+47 22 21 40 55

*Unntak for forespørsler om oppdatering av selskapsinformasjon. Disse forespørslene er relatert til Know Your Customer-regelverk (KYC) som gjelder for alle finansinstitusjoner. I disse forespørslene sendes alltid informasjonen via et sikkert nettskjema. Du kan lese mer om emnet her.