Nets logo
menu

Kopi av siste kvittering

For å få en kopi av siste kvittering, gjør på følgende måte:

  • Trykk [Menu]
  • Trykk [5]
  • Trykk [1]

Terminalen skal nå skrive ut en kopi av kvitteringen til siste kunde.