Skip to main content
Betalterminaler

Ändra tid och datum på betalterminalen


Publicerad: 30.11.2023
Uppdaterad: 24.05.2024

Ändring av tid och datum på betalterminalen är lätt.

Datum och tid ändras på följande sätt på betalterminalen:

Viking

  1. Dra lösenkort på betalterminalen

  2. Tryck på [1]

  3. Tryck på [1]

Genom att ladda ner kortavtal, ändrar betalterminalen datum och tid automatiskt på betalterminalen.

OnePA

  1. Tryck på Menu eller (*)

  2. Tryck på 0

  3. Tryck på 2

Genom att ladda ner kortavtal, ändrar betalterminalen datum och tid automatiskt på betalterminalen.

Castles

Betalterminalen hämtar informationen om tid och datum automatiskt. Det går alltså inte att ändra på tiden/datumet.

Nets SmartPOS N950

Betalterminalen hämtar informationen om tid och datum automatiskt. Det går alltså inte att ändra på tiden/datumet.