Nets logo
menu

Ändra kontonummer

För att ändra kontonummer på ditt kortavtal behöver vi följande information:

  • Organisationsnummer och redovisningsnummer (kundnummer)
  • Nytt kontonummer i IBAN format
  • Kontobevis med företagets namn eller organisationsnummer, nytt kontonummer i IBAN-format och bankens namn eller logga

Exempel på godkända kontobevis är en skärmdump från internetbank eller en kopia av ett kontoutdrag där all information ovan finns tydligt på samma dokument.

Observera att bankkontot som kopplas till kortavtal bör vara tillgängligt för autogiro, att kontot och kortavtalet ska ägas av samma företag med samma organisationsnummer och kan inte vara ett sparkonto.

Kontoändringen skickas av företagets firmatecknare via e-post till: settlement-se@nets.eu.