Nets logo
menu

Portaler - MyNets

Vår självbetjäningsportal MyNets ger dig full överblick över din verksamhet, dina korttransaktioner och avräkningar.

Skapa användare i MyNets-portalen

 • Klicka på [Företagsinformation]
 • Klicka på [Lägg till användare]
 • Fyll i e-post, välj språk och tryck på [Nästa]
 • Fyll i namn, telefonnummer, välj roll och tillgång till försäljningsställe. Tryck sedan på [Spara ändringar]

Du har nu skapat en användare för MyNets.

Ta bort användare i MyNets-portalen

 • Klicka på [Företagsinformation]
 • Klicka på [Redigera]
 • Välj den användare som du vill ta bort och tryck på skräpkorgen
 • Klicka på [Bekräfta] för att ta bort användaren

Du har nu tagit bort användaren.

Redigera användare i MyNets-portalen

 • Klicka på [Företagsinformation]
 • Klicka på [Redigera]
 • Hitta önskad användare och tryck på pennan på höger sida
 • Gör önskade ändringar och tryck på [Spara ändringar]

Du har nu gjort ändringarna.