Nets logo
menu

Visa floor limit

VISA on määrännyt, että VISA-korttien varmennusta vaativien maksujen alaraja (ns. floor limit) lasketaan nollaan euroon (0 eur) kaikkien kauppiaiden osalta. Tämä tarkoittaa, että VISA-korteilla offline-tapahtumien tekeminen ei ole sallittua.

Muutos on tullut voimaan 18.10.2019 ja Netsin Suomessa toimittamat Viking ja OnePA -maksupäätteet täyttävät jo VISA:n asettaman määrityksen.

Jos kauppiaalla on erillinen sopimus Netsin kanssa, joka liittyy VISA-korttien offline-tapahtumiin, niin tämä sopimus on edelleen voimassa. Jos asiasta herää lisäkysyttävää voi olla yhteydessä suoraan Netsin MS Compliance -osastolle sähköpostilla: ms-compliance@nets.eu.