Nets logo
menu

Visa-sakot varmennuksien liiallisista uudelleenyrityksistä maksuille, jotka on jo aiemmin hylätty

Visa on säännöissään määrittänyt rajoitukset sille, kuinka monta kertaa aikaisemmin hylättyä varmennustapahtumaa voidaan yrittää uudelleen.  

Visalla on selkeä vaatimus, jossa sanotaan, että aikaisemmin hylättyä varmennustapahtumaa ei saa yrittää uudelleen 15 kertaa tai sitä useammin 30 päivän ajanjaksolla. Tämä tarkoittaa sitä, että 16:sta uudelleenyrityksestä ja siitä eteenpäin jokaisesta uudelleenyrityksestä veloitetaan maksu/sakko. 

Verkkokaupan maksutapahtumien kohdalla on erittäin suositeltavaa ja vaadittavaa, että yritykselläsi on olemassa selvä strategia varmennustapahtumien uudelleenyritysten suhteen, jotta yrityksesi toimii Visan vaatimusten mukaisesti. 

Fyysisten maksupäätetapahtumien suhteen on suositeltavaa, ettet yritä aiemmin hylättyä varmennustapahtumaa uudelleen. 

On tärkeää huomioida, että on olemassa myös kortinmyöntäjän hylkäämiä varmennuksia, joiden uudelleenyrittäminen on täysin kiellettyä. 

Älä koskaan yritä varmentamista uudelleen (koskee vain verkkokaupan maksutapahtumia):

Visan yksi skenaario on, että kortinmyöntäjä hylkää varmennusyrityksen. On olemassa useita eri syitä siihen, miksi kortinmyöntäjä hylkää varmennuksen, esim. riittämättömät varat, kortin virheellinen numero, väärä CVC jne.  

Verkkokaupan maksutapahtumissa ja ainoastaan tilanteissa, joissa hylkäykselle on annettu virhekoodi, osa näistä hylkäystilanteista sallii varmennuksen uudelleenyrittämisen (yllä olevassa osiossa mainituin rajoituksin) ja toiset eivät (katso esimerkkejä hylkäyskoodeista alla). Jos uudelleenyritys tapahtuu varmennukselle, jonka kortinmyöntäjä on hylännyt "älä koskaan yritä uudelleen" -virhekoodilla, siitä veloitetaan maksu/sakko. Alla on luettelo virhekoodeista, joissa varmennuksen uudelleenyritys ei ole sallittua: 

On olemassa eri tapoja, joilla PSP voi olla yhdistetty Netsiin – alla on listattu erilaisia mahdollisia virhekoodeja, joita PSPt vastaanottaa rajapinnasta riippuen. Huomaathan myös, että joissakin tapauksissa virhekoodia ei näytetä. Näissä tapauksissa suosittelemme olla yrittämättä maksutapahtumaa uudelleen, jotta mahdolliselta Visan sakolta/maksulta voi välttyä. 

PSIP/kauppiaan ohje: VISA:

       

SDI: VISA: 

FAQ – yleiset kysymykset ja vastaukset

Miten saan apua virheellisen toiminnan korjaamiseen?

Jos sinulla on sopimus maksupalvelun tarjoajan (PSP) kanssa, ota yhteyttä heihin. Jos käytössänne on sisäisiä prosesseja maksukorttien varmennuksien hallintaan, varmista että nämä noudattavat sähköpostiviestissä ja yllä mainittuja ohjeita.

Miten tunnistan eri hylkäyskoodit?

Löydät yllä olevasta kuvauksesta yksityiskohtaisempaa tietoa koodeista. Voit myös olla yhteydessä maksupalvelun tarjoajaasi / PSP:hesi. (Huomaathan, että maksupalvelun tarjoajallasi / PSP:lläsi saattaa olla käytössä eri koodeja/kuvauksia virhekoodeista).

Mistä tiedän, veloitetaanko näitä sakkoja minulta?

Näet nämä veloitukset tilitysraportistasi.

Mistä näen, montako uutta yritystä maksutapahtumalle on tehty?

Tämän tarkistaminen tulisi olla mahdollista sisäisesti organisaatiossasi tai PSP:si kautta.

Kuinka toteutan datan laatutarkastuksia?

Katso ohjeet tämä sivun alkupuolelta. Jatkokeskustelut tulisi käsitellä sisäisesti – ja/tai PSP:n kanssa.

Miksi näitä sakkoja veloitetaan?

Visa on tekemässä useita muutoksia, joiden tarkoituksena on ajaa parannuksia kaikilla maksujen osa-alueilla kannustamalla hyviä liikekäytäntöjä, jotka vähentävät maksupetoksia, parantavat maksuvarmennuksien laatua, vähentävät toimintakustannuksia sekä lisäävät korttien myöntäjien, korttitilittäjien ja kauppiaiden tyytyväisyyttä. Muutosten tarkoituksena on kannustaa maksujen osa- alueisiin osallistuvien positiivista käyttäytymistä uusien ja muokattujen Visa- sääntöjen sekä lisämaksujen avulla, jotta yllä mainituilla toimijoilla olisi suurempi joustavuus muutosten toteuttamisessa ja liiketoimintansa hallinnassa.

Kuinka tiedän, koskevatko muutokset minua?

Tämä voi koskea jokaista, joka yrittää toteuttaa yllä kuvattujen kriteerien täyttävää maksutapahtumaa hylätyn varmennusyrityksen jälkeen.

Kuinka suuri vaikutus muutoksilla tulee olemaan minuun?

Mikäli maksutapahtumia käsitellään oikein, sakkoja ei synny. Verkkosivuiltamme löydät Visan tämänhetkisen sakon/kulun määrän varmennusten liiallisista uudelleenyrityksistä. Huomaathan, että yksittäinen varmennusyritys voi täyttää useamman kuin yhden kriteerin ja siten aiheuttaa enemmän kuin yhden sakon.

Ovatko nämä sakot vain väliaikaisia?

  • Uudet sakkorakenteet sisältyvät korttijärjestelmien maksuihin, ja vaikka ne saattavat muuttua ajan mittaan, on epätodennäköistä, että ne poistettaisiin.