Nets logo
menu

Nets edellyttää lähimaksuilta ”single tap” -kyvykkyyttä 1.1.2024 mennessä

Korttiyhtiöiden tavoitteena on parantaa kortinhaltijan käyttäjäkokemusta lähimaksutapahtumissa ”single tap” -toiminnallisuudella (issuer SCA request Netsin sanomakuvauksessa). Kortinhaltijan kortti luetaan lähimaksuna vain kerran sekä yli tai alle 50 EUR tapahtumille ja PIN tarvittaessa kysytään ilman tarvetta kortin syöttämiseen maksupäätteeseen. Toiminnallisuus parantaa lähimaksujen kattavuutta ja sujuvoittaa kortinhaltijan asiointia kauppiaiden toimipaikoissa.

Kuvattu toiminnallisuus toteutetaan Mastercard, Visa, Union Pay ja Diners&Discover -korttimaksuille. Toiminnallisuus tulee pakolliseksi Suomessa 1.1.2024 lähtien.

Kauppiaan tulee varmistaa maksupäätetoimittajaltaan, että kaikki käytetyt maksupäätteet päivitetään ”single tap” -toiminnallisuutta tukevaksi maksupäätetoimittajan toimesta ennen 1.1.2024 määräajan umpeutumista. Nets on vuoden 2021 aikana viestinyt muutostarpeen kaikille maksupäätetoimittajille.

Myös maksukorttien liikkeellelaskijoita koskevat PSD2 vaatimukset edellyttävät, kortinhaltijan vahvaa tunnistamista (SCA) aina yli 50 EUR tapahtumille (CVM raja suomessa) ja alle 50 EUR tapahtumalle, jos tapahtuma on 6 peräkkäinen lähimaksu tai liikkeellelaskijan lähimaksujen 150 EUR kumulatiivinen laskuri täyttyy. Nykytilassa vahva tunnistaminen tehdään pyytämällä kortinhaltijaa syöttämään maksukortti sirumaksulukijaan ja jatkossa PIN voidaan kysyä osana lähimaksua.

Jatkossa myös yli 50 EUR lähimaksuille voidaan maksukortin salliessa ja päätteen tukiessa kysyä PIN lähimaksutavan puitteissa. Alle 50 EUR lähimaksutapahtumille on liikkeellelaskijasta riippuen kolme mahdollista lopputulosta:

  • maksukortin liikkeellelaskija antaa / kieltää myyntiluvan ilman PINin kysymistä
  • maksukortin liikkeellelaskija edellyttää, että maksupääte kysyy maksukortin PINin
  • maksukortin liikkeellelaskija pyytää maksupäätettä syöttämään maksukortin sirulukijaan ja kysymään PINin.

Korttiyhtiöt tulkitsevat maksukorttitapahtuman vaatimusten vastaiseksi, jos alla kuvatut kriteerit samanaikaisesti täyttyvät: 1) maksupäätteen kuuluu tukea lähimaksuja, 2) maksutapahtuma on tehty lähimaksuna ja 3) pääte ei tue Single Tap -toiminnallisuutta.

Miten minun kauppiaana tulee toimia?

Kauppiaan tulee varmistaa maksupäätetoimittajaltaan, että kuvattu ”single tap” -toiminnallisuus aktivoidaan kauppiaan käyttämille maksupäätteille hyvissä ajoin ennen 1.1.2024.

Kauppiaan tulee lisäksi varmistua, että myyntihenkilöstö ymmärtää maksupäätteen toiminnallisen muutoksen (PIN kysytään lähimaksuna ilman kortin syöttöä sirumaksupäätteeseen).

Mitä minulle kauppiaana aiheutuu vaatimuksen vastaisesta toiminnasta?

Maksukorttiyhtiöt (Mastercard) laskuttavat Netsiä tapahtumista, jotka eivät ole vaatimuksenmukaisia ”single tap” -tapahtumia. Nets tulee laskuttamaan kauppiasta korttiyhtiöiden sakkoja vastaavasti.

Mitä poikkeuksia ”single tap” vaatimuksen osalta on?

Single tap -vaatimuksen osalta on seuraavassa kuvatut neljä poikkeusta.

(1) Miehittämättömän maksupäätteen ei tarvitse tukea single tap:ia alla kuvatuilla toimialakoodeilla:

4111 Paikallinen työmatkaliikenne 4112 Matkustajarautatieliikenne 4131 Bussiliikenne/Charter matkat 4784 Tietulli-/siltamaksut 4789 Kuljetuspalvelut – ei ole luokiteltu muualla 7523 Parkkipaikat/Autotallit

(2) Maksupäätteen ei tarvitse tukea ”single tap” -toiminnallisuutta maksutapahtuma tehdään seuraavilla toimialakoodeilla:

6010 Manuaaliset käteismaksut – Asiakkaan rahoituslaitos 6011 Automatisoidut käteismaksut – Asiakkaan rahoituslaitos 6012 Tavarat ja palvelut – Asiakasrahoituslaitos 4814 Tietoliikennepalvelut 4900 Utilities – sähkö, kaasu, lämmitys, öljy, saniteettivesi 6050 Kvasiraha (quasi cash) – Asiakkaan rahoituslaitos 5542 Polttoainepumppu, automaattinen 5552 Sähköajoneuvojen lataus, Paikallinen työmatkaliikenne

(3) Maksupäätteen ei myöskään tarvitse tukea ”single tap” -toiminnallisuutta, mikäli maksupääte on kortinhaltijan aktivoima pääte (CAT 2) tai (4) maksupäätteen käyttäessä mobiilimyyntipisteen (mPOS) ohjelmistopohjaista PIN-syöttöä.