Skip to main content
Fakturering

Negativt saldo


Publicerad: 22.11.2023
Uppdaterad: 05.04.2024

Vanligtvis debiteras dina avgifter och returer via autogiro eller direkt från din omsättning, men i vissa fall kan det uppstå en negativ balans som då faktureras. De vanligaste orsakerna för en negativ balans är:

  • Returer som inte kunnat debiteras från omsättningen

  • ​Kortavgifter som inte täckts av omsättningen​

  • Reklamationer som inte kunnat debiteras från omsättningen

Om du vill ha mera information gällande faktureringen av ditt negativa saldo kan du kontakta oss via e-post på: settlement-se@nets.eu