Skip to main content
Legal & compliance

Viktiga datum och krav


Publicerad: 28.11.2023
Uppdaterad: 02.04.2024

  • 31.12.2017: Betalterminaler med PCI PTS version 1x måste bytas ut.

  • 31.12.2019: Betalterminaler och självbetjäningsautomater måste supportera kontaktlösa transaktioner.

  • 30.04.2021: Betalterminaler och självbetjäningsautomater med PCI PTS version 3x får inte längre installeras (Tidigare 30.04.2020).

  • 31.12.2022: Självbetjäningsautomater med PCI PTS version 1x måste bytas ut (Tidigare 31.12.2020).

  • 30.04.2023: Betalterminaler och självbetjäningsautomater med PCI PTS version 4x. får inte längre installeras.

  • 30.04.2026: Betalterminaler och självbetjäningsautomater med PCI PTS version 5x. får inte längre installeras.

  • 31.12.2027: Betalterminaler och självbetjäningsautomater med PCI PTS version 2x. måste bytas ut.

  • 31.12.2030: Betalterminaler och självbetjäningsautomater med PCI PTS version 3x. måste bytas ut.

Konsultera vänligen er hardware-leverantör vid utskiftning av hardware eftersom andra datum än ovanstående kan vara gällande.