Nets logo
menu

Data i MyNets

Vår självbetjäningsportal MyNets ger dig full överblick över din verksamhet, dina korttransaktioner och avräkningar.

Analytics pro

Om du vill ha tillgång till Analytics pro, kan du kontakta vår försäljningsavdelning. Du kan kontakta försäljningsavdelningen genom att ringa telefonnummer: 467 669 239 22

För frågor om Analytics pro kan du kontakta oss på analytics@nets.eu

Se dina rapporter

Du kan se dina rapporter genom att:

 • Klicka på [Redovisning]
 • Klicka på [Försäljningsställe]
 • Välj datum och tid
 • Klicka på [Tillämpa]

Se dina fakturor

Du hittar dina fakturor genom att:

 • Klicka på [Redovisning]
 • Klicka på [Fakturor]

Du kan nu se dina fakturor.

Visa dina transaktioner

Du kan få fram transaktionslistor, genom att:

 • Klicka på [Transaktioner]
 • Välj tid och datum
 • Välj försäljningsställe
 • Välj transaktionstyp [Avräkningstransaktioner]
 • Klicka på [Tillämpa]
 • Ladda ner din rapport i XLS- eller CSV-format