Skip to main content
Fakturering

Negativ saldo


Publisert: 22.11.2023
Oppdatert: 05.04.2024

En negativ saldo oppstår når beløpet av kreditter, gebyrer, refusjoner etc. er større enn beløpet som varer/tjenester selges for.

Negativ saldo på gebyr

Under normale omstendigheter blir de avtalte avgiftene, inkludert den månedlige abonnementsprisen, motregnet mot inntekten du har på kontoen din. Dersom størrelsen på gebyrene overstiger salg av varer/tjenester, betyr dette at gebyrene er høyere enn beløpet som kommer inn fra salg. I en slik situasjon trenger vi ytterligere likviditet fra deg, da størrelsen på gebyrene overstiger beløpet du har solgt varer/tjenester for. Dette har resultert i en negativ saldo.

Negativ saldo ved tilbakeføring / innsigelser

En tilbakeføring oppstår når en kortinnehaver krever refusjon for et kjøp i banken sin. Dette skjer hvis kunden protesterer mot en transaksjon og stiller spørsmål ved transaksjonens gyldighet.

Dersom en innsigelse gjennomføres, må du betale et gebyr. I en slik situasjon vil du motta en faktura fra oss, da beløpet for innsigelsen er større enn beløpet du har solgt varer/tjenester for.

Negativ saldo på kreditter / tilbakebetalinger

Under normale omstendigheter motregner vi tilbakebetalinger (kreditter) med inntektene du har igjen på kontoen din. Dersom det er økning i refusjon og nedgang i salg av varer/tjenester, betyr dette at beløpene for refusjon er større enn beløpet som kommer inn fra salg, noe som resulterer i at kontoen din står i minus og at du derfor mottar en faktura fra oss.