Skip to main content
Fakturering

Forklaring av faktura


Publisert: 22.11.2023
Oppdatert: 05.04.2024

Her finner du informasjon om våre ulike typer fakturaer og rapporter, hvordan du bruker dem og hva de betyr. Måten vi belaster deg på avhenger av type produkt, som du kan lese mer om nedenfor.

Fakturering av terminalen din

Har du terminal fra Nets faktureres du som regel en gang i måneden. Vi sender faktura til deg de første dagene i hver måned og den har en betalingsfrist på 14 dager.

Fakturering av din kortavtale

Internasjonale kort (MasterCard, Visa, JCB, UnionPay, Diners og Discover)

Har du en internasjonal kortavtale vil du ikke motta faktura fra oss. I MyNets kan du se de avtalte gebyrene vi trekker fra din omsetning (månedlige abonnements- og transaksjonsgebyrer). Hvis du ikke har tilstrekkelige inntekter til å dekke kostnadene for gebyrer, innvendinger eller kreditter, sender vi deg en negativ saldofaktura.

Bankaxept

Vennligst ta kontakt med Bankaxept direkte på telefonnummer: 98 70 20 18.

Fakturering av American Express

Hvis du har en American Express-avtale, vil du ikke motta en faktura fra oss. I MyNets kan du se de avtalte gebyrene vi trekker fra din omsetning (månedlige abonnements- og transaksjonsgebyrer). Hvis du ikke har tilstrekkelige inntekter til å dekke kostnadene for gebyrer, innvendinger eller kreditter, sender vi deg en negativ saldofaktura.