Skip to main content
Legal & compliance

Rahanpesulaki (KYC)


Julkaistu: 27.11.2023
Updated: 05.04.2024

Netsillä keskitymme torjumaan talousrikollisuutta, rahanpesua ja suojelemaan asiakkaitamme rikollisten hyväksikäytöltä. Rahoituslaitoksena ja finanssialan yrityksenä Netsillä on velvollisuus noudattaa kansallista- ja EU:n lainsäädäntöä, sekä noudattaa Tunne asiakkaasi (Know Your Customer - KYC) -asetusta. Tämä tarkoittaa, että meidän on tunnistettava ja dokumentoitava, keitä asiakkaamme ovat, mihin palveluitamme käytetään ja missä niitä käytetään.

Miksi esitämme kysymyksiä nykyisille asiakkaille?

Saatat ihmetellä, miksi sinua pyydetään vastaamaan kysymyksiin tai toimittamaan lisätietoja yrityksestäsi, vaikka olet mahdollisesti ollut asiakkaamme jo monta vuotta, tai jos olet antanut vastaavia tietoja aiemmin.Ymmärrämme tämän täysin, mutta laki vaatii meiltä asiakkaidemme jatkuvaa arviointia ja todentamista, tämä on välttämätöntä, jotta voimme suojella sinua asiakkaana ja se auttaa meitä havaitsemaan odottamattomat- tai epätavalliset liiketoimet, sekä estämään talousrikollisuutta, rahanpesua ja terrorismin rahoittamista.Mitä tämä tarkoittaa yritykselleni?Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sinun on vastattava muutamiin kysymyksiin yrityksestäsi ja siitä, miten- ja missä käytät Netsin palveluita.Lisäksi sinua voidaan pyytää toimittamaan meille kopio virallisesta henkilötodistuksesta (ajokortti, passi tai kuvallinen henkilökortti) ja tiedoista yrityksesi tosiasiallisista edunsaajista.

UKK – Usein kysytyt kysymykset:

Mikä on tosiasiallinen edunsaaja?

Tosiasiallinen edunsaaja on luonnollinen henkilö tai henkilöt, jotka omistavat yrityksen tai hallitsevat yritystä.

Kuinka voin tunnistaa, kuka tosiasiallinen edunsaaja on?

Tosiasiallinen edunsaaja on luonnollinen henkilö, joka omistaa tai hallitsee yli 25 prosenttia yrityksestä suoraan tai välillisesti. Jos yritys on toisen yrityksen omistama, sinun on noudatettava 25%: n logiikkasääntöä omistusrakenteessa organisaation ylimmälle yritykselle.

Entä jos kukaan luonnollinen henkilö ei omista yli 25% yrityksestä?

Jos yksikään luonnollinen henkilö ei omista tai ole määräysvallassa yli 25% yrityksestä, emoyhtiön toimitusjohtajaa tai hallitusta pidetään tosiasiallisena edunsaajana.

Entä jos kukaan luonnollinen henkilö ei omista yli 25% yrityksestä eikä meillä ole toimitusjohtajaa tai hallitusta?

Joillekin asiakkaille, esimerkiksi valtion omistamille yksiköille, kunnille ja yhdistyksille, toimitusjohtajaa tai hallitusta ei välttämättä ole. Tällöin tosiasiallinen edunsaaja on yritystä hallitseva henkilö, esimerkiksi johtaja, kaupunginjohtaja tai valtiosihteeri.

Mitä tosiasiallisen edunsaajan tietoja tarvitaan?

Kun yrityksesi tosiasiallinen edunsaaja (edunsaajat) on tunnistettu, meidän on saatava seuraavat tosiasiallisen edunsaajan (edunsaajien) tiedot:

  • Nimi

  • Osoite

  • Asuinmaa

  • Syntymäaika

  • Sosiaaliturvatunnus

Jos tosiasiallinen edunsaaja(t) asuu Pohjoismaiden ulkopuolella, tarvitsemme myös kopion virallisesta henkilötodistuksesta (ajokortti, passi tai kuvallinen henkilökortti).

Esitättekö kaikille asiakkaille kysymyksiä?

Kyllä, Netsin on hankittava yrityskohtaisia ja henkilöihin liittyviä tietoja kaikilta asiakkailta, joilla on rahaliikennettä koskeva sopimus Netsin kanssa.

Mistä vaatimukset johtuvat?

Nets Denmark A / S: n toimiluvan myöntää Tanskan finanssivalvonta, ja Netsin on noudatettava Tanskan lain-säädännön vaatimuksia ja Nets Denmark A / S: n sivuliikkeisiin sovellettavia vaatimuksia. Suomessa toimintaa valvoo Finanssivalvonta ja voit lukea lisää vaatimuksista Finanssivalvonnan sivuilta www.finanssivalvonta.fi.

Pyytävätkö kaikki maksuvälittäjät tätä tietoa?

Kyllä, kaikkien rahoituslaitosten on noudatettava rahanpesua koskevaa lainsäädäntöä.

Miten käsittelette ja säilötte tietojani?

Kaikki Netsille toimitetut tiedot käsitellään tietenkin GDPR-asetuksen mukaisesti.

Mitä tapahtuu, jos en päivitä tietoja ja / tai toimita teille tarvittavia asiakirjoja?

On tärkeää, että päivität tiedot ja / tai toimitat meille vaaditut asiakirjat, jotta voimme suojella sinua asiakkaana. Lisäksi se on laillinen vaatimus, ja jos emme saa tarvittavia tietoja uudelleen, joudumme ehkä rajoittamaan tarjoamaamme palvelua ja viimeisenä vaihtoehtona on liikesuhteen lopettaminen yrityksesi kanssa.

Mitä tapahtuu, jos en päivitä tietoja ja / tai toimita teille tarvittavia asiakirjoja?

On tärkeää, että päivität tiedot ja / tai toimitat meille vaaditut asiakirjat, jotta voimme suojella sinua asiakkaana. Lisäksi se on laillinen vaatimus, ja jos emme saa tarvittavia tietoja uudelleen, joudumme ehkä rajoittamaan tarjoamaamme palvelua ja viimeisenä vaihtoehtona on liikesuhteen lopettaminen yrityksesi kanssa.

Pitääkö minun ilmoittaa Netsille, jos yrityksessäni tapahtuu muutoksia?

Kyllä, sinun on esimerkiksi ilmoitettava Netsille, jos yrityksen tosiasiallisten edunsaaja tai toimiala vaihtuu. Täydellinen luettelo muutoksista, joista sinun tulee ilmoittaa Netsille löytyy Kauppiassopimuksen sopimusehdoista, kohdasta 2.8 Muutokset kauppiaan tiedoissa.

Pyydetäänkö minua vastaamaan kysymyksiin ja / tai päivittämään asiakirjoja tulevaisuudessa?

Kyllä, meidän on varmistettava, että saamamme tiedot ovat ajan tasalla, jotta voimme suojella sinua asiakkaana ja noudattaa sovellettavaa lainsäädäntöä.