Skip to main content
Legal & Compliance

Visa-bøder ved forsøg på at gennemføre allerede afviste transaktioner


Publiceret: 28.11.2023
Opdateret: 27.02.2024

Visa har opsat begrænsninger i deres regler for, hvor mange gange de tillader en transaktion, som før er blevet afvist at blive forsøgt gennemført igen. I Visas regler er det et klart krav, at det ikke er tilladt at forsøge en transaktion igen, hvis den er blevet afvist 15 gange eller flere inden for en 30 dages periode. Det betyder, at der fra forsøg nummer 16 og fremefter vil blive opkrævet et gebyr/en bøde. Ved onlinetransaktioner anbefaler vi kraftigt, at du har en fast procedure på plads til at håndtere gentagende forsøg for at imødekomme Visas krav. Ved transaktioner i fysisk handel anbefales det, at du ikke forsøger at gennemføre en tidligere afvist transaktion. På grund af ovennævnte begrænsninger kræves det derfor, at I har en opsætning i jeres systemer der sikrer overholdelse af reglerne. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der også er afviste transaktioner fra udstederen, hvor det er forbudt at forsøge igen.

Afviste transaktionsforsøg du ALDRIG skal gentage (kun relevant ved onlinetransaktioner): 

En kortudsteder kan afvise et transaktionsforsøg, og der kan være mange forskellige årsager til dette, f.eks. manglende dækning, forkert kortnummer, forkert CVC-indtastning osv. Ved onlinetransaktioner, hvor der vises en fejlkode, er der ved nogle af disse afvisninger mulighed for at forsøge at gennemføre transaktionen igen (nævnt i afsnittet ovenfor), og nogle gør ikke (se eksempler på fejlkoder nedenfor). Ved forsøg på at gennemføre en transaktion, hvor kortudstederen forinden har afvist med en ”forsøg aldrig igen”-fejlkode, vil der blive opkrævet et gebyr/bøde. Nedenfor er en liste over fejlkoder, hvor det ikke er tilladt at forsøge igen: Din betalingsgateway/PSP kan være integreret til Nets på flere forskellige måder. Nedenfor fremgår de mulige fejlkoder, som din betalingsgateway/PSP kan modtage afhængigt af integrationsmetoden. Vær opmærksom på at fejlkoderne ikke vises i alle tilfælde. Oplever du det, anbefaler vi, at du ikke forsøger at gentage transaktionen, på den måde risikerer du ikke at få en bøde fra Visa.  

PSIP/Merchant-guide:

VISA: 

SDI: 

VISA:

Oftest stillede spørgsmål  

Hvordan ændrer jeg det, jeg gør forkert?

Hvis du har en aftale med en tredjeparts terminalleverandør, bedes du kontakte dem for at få opdateret din terminal. Hvis du har interne processer til at administrere transaktioner på betalingskort, skal du sikre dig, at de følger procedurerne nævnt ovenfor.

Hvordan kan jeg aflæse fejlkoderne? 

Du finder en oversigt over fejlkoderne og en beskrivelse af dem ovenfor. Disse koder sendes til din betalingsgateway/PSP (Vær opmærksom på, at din Betalingsgateway/PSP kan have andre koder/beskrivelser). 

Hvordan ved jeg, om jeg bliver opkrævet for disse gebyrer/bøder? 

Gebyrerne vil fremgå af din afregning, så der kan du se, om du er blevet opkrævet. 

Hvordan ved jeg, hvor mange gange en transaktion er forsøgt gennemført?

  Det skulle være muligt at overvåge eller registrere internt i din organisation eller i dialog med din betalingsgateway/PSP.

Hvordan implementerer jeg kontrol af datakvalitet?

Se venligst kravene fra Visa beskrevet ovenfor. Yderligere håndtering bedes behandlet internt - og/eller med din betalingsgateway/PSP. 

Hvorfor bliver disse implementeret?  

Visa har lavet en række ændringer for at forbedre betalingssystemet ved at opfordre til god forretningspraksis, som vil hjælpe med at reducere svindel, hæve antallet af autorisationer, reducere driftsomkostningerne og øge tilfredsheden for kortudstedere, kortindløsere og de forretningsdrivende. Ændringerne har til formål at opfordre til et bedre samarbejde på tværs af hele betalingssystemet med de nye Visa-regler der, sammen med trinvise gebyrer, giver dig som forretningsdrivende større fleksibilitet i, hvordan du implementerer ændringerne og administrerer din forretning. 

Hvordan ved jeg, om jeg er berørt?

Alle, der forsøger at gennemføre en transaktion, som opfylder kriterierne beskrevet i e-mailen og ovenfor, efter et afvist transaktionsforsøg, kan få gebyret/bøden.

Hvor stort er omfanget af bøderne?

Hvis transaktioner behandles korrekt, får du ikke nogen bøder. Du kan finde Visas nuværende gebyr ved overdrevne transaktionsafvisninger på kort på vores hjemmeside. Vær opmærksom på at et enkelt godkendelsesforsøg kan opfylde mere end ét kriterie og dermed være skyld i mere end ét gebyr eller én bøde. 

Er gebyrerne/bøderne kun midlertidige?  

Kortorganisationerne (bl.a. Visa) har indført de nye gebyr-/bødestrukturer som en del af deres priser, og selvom de kan ændre sig over tid, er det usandsynligt, at de vil blive fjernet helt igen.