Skip to main content
Legal & Compliance

Anti hvidvask - opdatering af virksomhedsoplysninger (KYC)


Publiceret: 27.11.2023
Opdateret: 05.04.2024

Nets ønsker at bidrage til, at bekæmpe finansiel kriminalitet, hvidvask samt beskytte vores kunder mod at blive udnyttet af kriminelle. Som et finansielt selskab, der leverer betalingsydelser, har Nets en forpligtigelse til at overholde national lovgivning, EU lovgivning samt lovgivning kendt som ”Know Your Customer” (’KYC’). Det indebærer, at vi er forpligtet til at identificere og dokumentere kendskabet til vores kunder, hvordan vores produkter og ydelser vil blive anvendt samt, hvor de vil blive anvendt.

Hvorfor stiller vi spørgsmål til vores eksisterende kunder?

Du undrer dig måske over hvorfor vi stiller spørgsmål til vores eksisterende kunder gennem mange år, hvorfor vi beder om supplerende dokumentation og information omkring din virksomhed, som du muligvis tidligere har leveret.Vi forstår, at det kan synes ubelejligt, men løbende evaluering samt verifikation af vores kunder er et lovkrav og nødvendigt for, at vi kan beskytte vores kunder, og gøre det muligt for os at spore og opdage uautoriserede eller uventede transaktioner, samt forhindre finansiel kriminalitet, hvidvask og terrorfinansiering.

Hvilken betydning har dette for min virksomhed?

Rent praktisk betyder dette, at du skal besvare et par spørgsmål omkring din virksomhed, samt hvordan og hvor Nets’ produkter og ydelser vil blive anvendt. Ydermere vil du i nogle tilfælde blive bedt om at fremsende kopi af noget ID samt informationer omkring virksomhedens ultimative ejerskab.

Ofte stillede spørgsmål:

Hvad er en reel ejer?

En reel ejer er den eller de personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer virksomheden.

Hvordan identificerer jeg, hvem den eller de reelle ejere er?

En reel ejer er en fysisk person, der direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer mere end 25 % af virksomheden. Hvis virksomheden ejes af et andet selskab, gælder samme regel. Det vil sige, at selskabet anses for at være ejer, såfremt selskabet ejer mere end 25 % af virksomheden. Denne regel skal følges op gennem ejerstrukturen til den øverste virksomhed i organisationen.

Hvad hvis der ikke er nogen fysisk person, der ejer mere end 25 % af virksomheden?

Hvis der ikke er nogen fysisk person, der ejer eller kontrollerer mere end 25 % af virksomheden, betragtes den administrerende direktør eller bestyrelse i det selskab, der ejer virksomheden, som den reelle ejer.

Hvad hvis der ikke er nogen fysisk person, der ejer mere end 25 % af virksomheden, og der samtidig ikke er en administrerende direktør eller bestyrelse?

For nogle virksomheder, for eksempel statsejede enheder, kommuner og foreninger, findes der muligvis ikke en administrerende direktør eller bestyrelse. I disse tilfælde er den reelle ejer den person, der kontrollerer virksomheden, for eksempel en direktør eller borgmester.

Hvilke ejeroplysninger skal vi bruge fra dig?

Når den eller de personer, der ejer eller kontrollerer virksomheden, er blevet identificeret, skal følgende oplysninger indhentes:

  • Navn

  • Adresse

  • Bopælsland

  • Fødselsdato

  • CPR-nummer

Hvis den eller de personer, der ejer eller kontrollerer virksomheden, er bosiddende uden for Norden (Finland, Sverige, Norge og Danmark), har vi også brug for en kopi af gyldig billedlegitimation enten pas eller kørekort.

Skal alle kunder besvare spørgsmålene?

Ja, Nets er forpligtet til at indhente virksomhedsrelaterede og personrelaterede oplysninger fra alle kunder, der har et forretningsforhold med Nets.

Hvor stammer kravene fra?

Nets Denmark A/S' licens er udstedt af Finanstilsynet, og Nets skal overholde kravene i dansk lovgivning og de krav, der gælder for Nets Denmark A/S' filialer. Læs mere her om kravene. Her kan du finde oplysninger om Nets’ licens, søg på "virksomheder" på hjemmesiden.

Beder alle finansielle institutioner om disse oplysninger?

Ja, alle finansielle institutioner skal overholde gældende lov om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Hvordan behandler og opbevarer I mine oplysninger?

Alle oplysninger, der leveres til Nets, behandles naturligvis i henhold til gældende GDPR-lovgivning, som du kan finde mere information om på vores hjemmeside.

Hvor kan jeg finde mere information?

Finanstilsynet har en sektion med ofte stillede spørgsmål, om hvorfor lov om bekæmpelse af hvidvask kræver, at de finansielle virksomheder kender deres kunder og kontrollerer kundernes identitet. Læs mere om kravene.

Hvad sker der, hvis jeg ikke svarer på spørgsmålene?

Det er vigtigt, at du opdaterer dine oplysningerne og/eller giver os de nødvendige dokumenter, for at vi kan beskytte dig som kunde. Det er desuden et lovkrav. Hvis det ikke lykkes os at indhente de nødvendige oplysninger fra dig, kan dine muligheder for at bruge vores tjenester blive begrænsede. Det kan på længere sigt føre til, at vi ser os nødsaget til at lukke din aftale med os, hvilket naturligvis er det sidste, vi ønsker.

Skal jeg informere Nets, hvis der sker ændringer i min virksomhed?

Ja, du skal informere Nets ved enhver ændring i de forhold, der er oplyst til Nets ved ansøgning om aftalen. En komplet liste over ændringer, der forpligter dig til at informere Nets, findes i afsnit 2.8 "Ændringer i Virksomhedens forhold" i Regler og vilkår for kortindløsning — Nets.

Vil jeg blive bedt om at besvare spørgsmål og/eller opdatere dokumenter i fremtiden?

Ja, Nets er nødt til at sikre, at de oplysninger vi har indhentet, er opdaterede, så vi kan beskytte dig som kunde og overholde gældende lovgivning.