Nets logo
menu

EHF faktura

Registrere deg for EHF

Hvis du ønsker å registrere deg for EHF-faktura så må du først registrere organisasjonsnummer ditt i ELMA-registeret. Når det er gjort, må du kontakte vårt faktureringsteam på kundeservice slik at de kan sette deg opp for EFH i våre systemer. Telefonnummer: 91 50 89 89 (tastevalg 3)

Avslutte EHF-avtalen

For å si opp EHF-avtalen, vennligst kontakt vårt faktureringsteam via telefon 91 50 89 89 (tastevalg 3) eller via e-post: ms-invoicing-no@nets.eu.