Nets logo
menu

Kreditering

Dersom du venter på betaling av kreditnota, og du har spørsmål til dette, er du velkommen til å kontakte vår kundeservice som kan gi deg svar på dine spørsmål.

Har du spørsmål om kreditter vedrørende din kortinnløsningsavtale kan du ringe oss på telefonnummer 91 50 89 89 (taste valg 2) mandag-fredag 08:00-17:00.

Har du spørsmål om kreditter vedrørende din terminalavtale kan du ringe oss på telefonnummer 91 50 89 89 (taste valg 1) døgnet rundt.