Skip to main content
Sąlygos ir nuostatos

Bendrosios nuostatos ir sąlygos


Published: 27.11.2023
Updated: 05.04.2024

Čia rasite Mokėjimo kortelių aptarnavimo Bendrąsias nuostatas ir sąlygas bei Prekybininko instrukcijas, kurios yra Mokėjimo kortelių aptarnavimo sutarties dalis.

Mokėjimo kortelių aptarnavimo Bendrosios nuostatos ir sąlygos - Terms & conditions for acquiring

Prekybininko instrukcijos - Merchant instructions